Platforma

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2.stupni ZŠ

 

Obálka

Úvodné strany

A. Drevo, kovy a plasty

B. Človek, technika a elektrina

C. Človek a svet práce

D. Rodina a domácnosť

 

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníku