Aktuality

Záverečné zhodnotenie projektu WOW

Nadnárodný projekt WoW vyvrcholil po tri a pol rokoch rokoch realizácie záverečnou diseminačnou konferenciou v rámci podujatia Učiteľ nie je Google 5. Počas dvoch dní 7. a 8. júna 2018 v hoteli SENEC v Senci sa hodnotil priebeh projektu a jeho intelektuálne výstupy.

Na konferencii sa prezentovala čerstvo sprístupnená online podoba rozsiahlej 800-stranovej metodickej príručky Technika. Stiahnuť si ju možno po jednoduchej registrácii tu. Súčasťou online príručky je 10 inštruktážnych videí pre učiteľov a žiakov nápomocných pri realizácii praktických úloh a aktivít. 

Prvý deň konferencie naplnil workshop s názvom Predmet Technika: jednoducho, účinne a s radosťou pod vedením Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Súčasne predstavil kombináciu tém z metodickej príručky WoW a pracovných zošitov Technika. Pretože deviata trieda býva problematická zameral sa aj na modelové aktivity cielené na teenagerov. Hľadal odpovede na otázky napríklad - Podľa akých indícií si vybrať poistenie pre budúce auto? Ako ušetriť v domácnosti na energiách? Ako sa dostať k platobnej karte? Čo budeme dnes jesť? Nahliadol aj do zdanlivo komplikovanej témy - stroje riadené počítačom.

Druhý deň konferencie sa uskutočnil seminár s názvom Nové pohľady do vyučovania predmetu Technika zameraný na novú  online platformu. Traja prednášajúci - Mgr. Jan Krotký, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, Mgr. Magdaléna Tošnerová zo 7. základnej a materskej školy Plzeň a Mgr. Marika Hajdúchová zo Základnej školy s materskou školou Udiča sa zamerali na obsah a štruktúru online platformy. Rovnako priblížili využitie vybraných metodických materiálov, postupov a atraktívne videonávody. Išlo o niekoľko konkrétnych aktivít z metodickej príručky, napríklad preskúmali termoizolačné vlastnosti materiálov alebo si uplietli šál bez ihlíc, iba na prstoch ruky. Ukázali si aj to, ako sa dá vymyslieť vlastná stolná hra.  Aktivita je ideálna pre skupinovú prácu, je výbornou príležitosťou na využitie digitálnych technológií. Zoznámili sme sa aj so skúsenosťami detí s tvorbou podľa novej príručky WoW.

Viac o celom podujatí sa dozviete na: https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/aktualne

Všetci partneri projektu zo Slovenska, Čiech a Nemecka veria, že inovatívne metodické materiály – metodická příručka, videonávody a online platforma budú prínosné pre učiteľov, budú motiváciou pre žiakov, rodičov a ostatné zainteresované osoby.