Platform

1. Drevo, kovy a plasty

2. Človek, technika a elektrina

3. Človek a svet práce

4. Rodina a domácnosť