Aktuality

Závěrečné zhodnocení projektu WOW

Po třech letech realizace vyvrcholí mezinárodní projekt WoW závěrečnou konferencí v rámci akce Učitel není  Google 5.  Ve dnech 7. a 8. června 2018 v hotelu SENEC v Senci se bude hodnotit průběh projektu a jeho intelektuální výstupy.

Na konferenci bude představena nově zpřístupněná online podoba rozsáhlé 800-stránkové metodické příručky s názvem Učení pro život a práci. Zde si ji můžete stáhnout po jednoduché registraci. Součástí online příručky je deset instruktážních videí pro učitele a žáky, ta jim pomohou při realizaci praktických úloh a aktivit.

Během prvního dne konference proběhne workshop s názvem Předmět Technika: jednoduše, účinně a s radostí pod vedením Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Současně představíme kombinaci témat z metodické příručky WoW a z pracovních sešitů Technika. Protože devátá třída bývá problematická, zaměříme se i na modelové aktivity cílené na teenagery. Budeme hledat například odpovědi na otázky – Podle jakých indicií si vybrat pojištění pro naše budoucí auto? Jak ušetřit v domácnosti na energiích? Jakým způsobem mohu získat platební kartu? Co budeme dnes jíst? Nahlédneme i do zdánlivě komplikovaného tématu – stroje řízené počítačem.

Druhý den konference se uskuteční seminář s názvem Nové pohledy do vyučovacího předmětu Technika zaměřený na novou online platformu. Tři přednášející – Mgr. Jan Krotký, Ph.D. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Magdaléna Tošnerová ze 7. základní školy a mateřské školy Plzeň a Mgr. Marika Hajdúchová ze Základní školy s mateřskou školou Udiča se zaměří na obsah a strukturu online platformy. Také přiblížíme využití vybraných metodických materiálů, postupů a atraktivních video-návodů. Půjde o několik konkrétních aktivit z metodické příručky, například prozkoumáme termo-izolační vlastnosti materiálů nebo si upleteme šálu bez jehlic, jen na prstech ruky. Ukážeme si, jak se dá vymyslet vlastní stolní hra. Aktivita je ideální pro skupinovou práci, je výbornou příležitostí k využití digitálních technologií. Seznámíme se se zkušenostmi dětí, které tvořily podle nové příručky WoW.

Více o celé akci se dozvíte na https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/aktualne