Aktuality

V průběhu projektu Člověk a svět práce vyvrcholila nejen etapa vytváření metodických materiálů, ale také jejich předvádění, testování a ověřování.

Metodika WOW je již vytištěná ve všech třech jazycích: slovensky s názvem Technika, česky s názvem Učení pro život a práci a německy pod názvem Welt der Arbeit.

Proces předvádění, testování a ověřování začal v červnu 2017 a probíhal do konce listopadu 2017. Skládal se z několika vzájemně propojených částí.

První částí procesu bylo vzdělávání učitelů – školitelů, které prováděli naši lektoři: Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) a Mgr. Magdaléna Tošnerová (7. základní škola a mateřská škola Plzeň). Naši lektoři vyškolili 19 učitelů (následných školitelů) z různých škol na Slovensku a v České republice v používání metodické příručky a také v metodice vzdělávání dalších učitelů a výuky žáků. Všichni proškolení učitelé (školitelé) v dotaznících uvedli maximální spokojenost (100 %) s průběhem a úrovní školení.

V druhé části procesu (v průběhu října až listopadu) se uskutečnilo 85 tvořivých dílen. 19 učitelů- školitelů vyškolilo dalších 452 učitelů při výuce se 609 žáky ze Slovenské a České republiky. 94,5 % učitelů a 96 % žáků v dotaznících uvedlo, že tvořivé dílny zlepšily jejich zručnost, úroveň vědomostí a kompetencí.

Na informačních setkáních se s metodikou seznámilo také 389 rodičů. 99 % z nich uvedlo, že tvořivé dílny zlepšily jejich přehled o vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Konečným výsledkem celého projektu bude vytvoření on-line platformy, kterou dokončíme v následujících měsících (březen/duben 2018). On-line platforma bude součástí webové stránky projektu a bude obsahovat všechny jazykové mutace metodické příručky a 10 instruktážních videí. Všichni učitelé si videa budou moci stáhnout po jednoduché registraci. Instruktážní videa využijí učitelé i žáci při realizaci praktických úloh a aktivit z metodické příručky. Vzorové instruktážní video k tématu A 6.2 Stavíme srub si můžete zhlédnout zde:

 

Podrobný obsah najdete na webové stránce v záložce Výsledky projektu.

 

Výběr témat z každé kapitoly můžete vidět níže:

 

A Dřevo, kovy a plasty

A  2.1 Marco Spurk: Lepidla - látky, které spojují (US)

A 2.2 Jitka Štrofová, Milan Kraitr: Simulace výroby papíru (ZUP)

A 5.2 Jan Fadrhonc, Jan Král: 3D modelování a orientace ve 3D prostoru (ZUP)

A 6.1 Franz Kranzinger: Navrhování a objevování elektrických obvodů (MM)

 

B Člověk, technika a elektřina

B 1.1 Marcus Brändle: Obnovitelné zdroje energie (US)

B 1.2 Lukáš Honzík:  Systémy navigace a orientace v přírodě a ve městě (ZUP)

B 5.1 Karl Heller, Bernhard Horlacher: Smartphony jako spotřebiče se zabudovanými snímači (MM)

B 6.2 Daniel Aichinger, Jan Krotký: Topení a klimatizace s ohledem na úspory energie (ZUP)

 

C Člověk a práce

C 1.1 Jan Krotký: Studovat nebo pracovat? Co dělat po základní škole? (ZUP)

C 2.2 Daniel Aichinger, Tomáš Kanta: Jak psát životopis a připravit se na pracovní pohovor (ZUP)

 

D Rodina a domácnost

D 3.1 Milan Kraiter, Václav Hrdlička: Principy výroby a zpracování potravin v domácnosti (ZUP)

D 4.1 Jarmila Honzíková: Pleteme bez jehlic (ZUP)

D 5.1 Petr Simbartl, Eva Korálová: Jak vybrat nemovitost (ZUP)

D 6.1 Daniel Aichinger, Petr Simbartl, Lukáš Štich: Domácí pěstování zeleniny a bylinek (ZUP)