Aktuality

V rámci projektu Člověk a svět práce vyvrcholila etapa tvorby metodických materiálů. Metodika WOW už má svou tištěnou podobu ve všech třech jazycích: ve slovenštině s názvem Technika, v češtině s názvem Učení pro život a práci a v němčině s názvem Welt der Arbeit.

Metodickou příručku ve slovenském jazyce slavnostně pokřtili zástupci všech zúčastněných zemí v polovině června 2017 na mezinárodní konferenci pro pedagogy s názvem Učiteľ nie je Google 4. Účastníci konference se seznámili s obsahem a strukturou nové metodiky, se zkušenostmi lektorů při testovaní metodiky na semináři Metodická příručka WOW: Technika – připravujte na skutečný život. Mohli si také vyzkoušet praktické aktivity z této metodiky.

Další částí projektu je představení, testování a ověření metodické příručky. Tyto aktivity započaly v červnu 2017 na Slovensku, pokračují v září v České republice a budou probíhat do konce listopadu 2017.

Prvním krokem výše uvedených aktivit bylo vzdělávání školitelů, na kterém lektoři vyškolili šestnáct učitelů z různých škol ze Slovenska a z České republiky v používání metodické příručky a také v metodice vzdělávaní učitelů.

Druhým krokem (plánovaným na říjen a listopad 2017) bude realizace 64 tvořivých dílen, na kterých bude 16 školitelů školit nejméně 192 učitelů a vyučovat minimálně 384 žáků ze Slovenské a České republiky. S metodikou se seznámí i rodiče (minimálně 320) na informačních střetnutích.

Během tvořivých dílen se natočí 10 instruktážních videí, které poslouží učitelům a také žákům při realizaci praktických úloh a aktivit z metodické příručky. Vzorové instruktážní video k tématu A 6.2 Stavíme srub si můžete zhlédnout zde:

 

Podrobný obsah najdete na webové stránce v záložce Výsledky projektu.

 

Výběr témat z každé kapitoly můžete vidět níže:

 

A Dřevo, kovy a plasty

A  2.1 Marco Spurk: Lepidla - látky, které spojují (US)

A 2.2 Jitka Štrofová, Milan Kraitr: Simulace výroby papíru (ZUP)

A 5.2 Jan Fadrhonc, Jan Král: 3D modelování a orientace ve 3D prostoru (ZUP)

A 6.1 Franz Kranzinger: Navrhování a objevování elektrických obvodů (MM)

 

B Člověk, technika a elektřina

B 1.1 Marcus Brändle: Obnovitelné zdroje energie (US)

B 1.2 Lukáš Honzík:  Systémy navigace a orientace v přírodě a ve městě (ZUP)

B 5.1 Karl Heller, Bernhard Horlacher: Smartphony jako spotřebiče se zabudovanými snímači (MM)

B 6.2 Daniel Aichinger, Jan Krotký: Topení a klimatizace s ohledem na úspory energie (ZUP)

 

C Člověk a práce

C 1.1 Jan Krotký: Studovat nebo pracovat? Co dělat po základní škole? (ZUP)

C 2.2 Daniel Aichinger, Tomáš Kanta: Jak psát životopis a připravit se na pracovní pohovor (ZUP)

 

D Rodina a domácnost

D 3.1 Milan Kraiter, Václav Hrdlička: Principy výroby a zpracování potravin v domácnosti (ZUP)

D 4.1 Jarmila Honzíková: Pleteme bez jehlic (ZUP)

D 5.1 Petr Simbartl, Eva Korálová: Jak vybrat nemovitost (ZUP)

D 6.1 Daniel Aichinger, Petr Simbartl, Lukáš Štich: Domácí pěstování zeleniny a bylinek (ZUP)

 

Share this article: