Aktuality

Závěrečné zhodnocení projektu WOW

Po třech letech realizace vyvrcholil mezinárodní projekt WoW závěrečnou konferencí v rámci akce Učitel není  Google 5.  Ve dnech 7. a 8. června 2018 v hotelu SENEC v Senci se hodnotil průběh projektu a jeho intelektuální výstupy.

Na konferenci byla představena nově zpřístupněná online podoba rozsáhlé 800-stránkové metodické příručky s názvem Učení pro život a práci. Zde si ji můžete stáhnout po jednoduché registraci. Součástí online příručky je deset instruktážních videí pro učitele a žáky, ta jim pomohou při realizaci praktických úloh a aktivit.

Během prvního dne konference proběhl workshop s názvem Předmět Technika: jednoduše, účinně a s radostí pod vedením Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Současně byla představena kombinace témat z metodické příručky WoW a z pracovních sešitů Technika. Protože devátá třída bývá problematická, zaměřila se témata i na modelové aktivity cílené na teenagery. Hledaly se například odpovědi na otázky – Podle jakých indicií si vybrat pojištění pro naše budoucí auto? Jak ušetřit v domácnosti na energiích? Jakým způsobem mohu získat platební kartu? Co budeme dnes jíst?

Druhý den konference se uskutečnil seminář s názvem Nové pohledy do vyučovacího předmětu Technika zaměřený na novou online platformu. Tři přednášející – Mgr. Jan Krotký, Ph.D. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Magdaléna Tošnerová ze 7. základní školy a mateřské školy Plzeň a Mgr. Marika Hajdúchová ze Základní školy s mateřskou školou Udiča se zaměřili na obsah a strukturu online platformy. Také přiblížili, jak využít vybrané metodické materiály, postupy a atraktivní video-návody. Šlo o několik konkrétních aktivit z metodické příručky. Například prozkoumali termo-izolační vlastnosti materiálů nebo si upletli šálu bez jehlic, jen na prstech ruky. Ukázali si, jak se dá vymyslet vlastní stolní hra. Tato aktivita je ideální pro skupinovou práci, je výbornou příležitostí k využití digitálních technologií. Seznámili se také se zkušenostmi dětí, které už tvořily podle nové příručky WoW.

Více o celé akci se dozvíte na https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/aktualne

Všichni partneři projektu věří, že nově vytvořené materiály – metodická příručka, videonávody a online platforma budou velmi přínosné pro učitele a lepší motivaci žáků.