V mnohých evropských zemích je značná „propast“ mezi tím, co se v třídě učí, a skutečným světem, ve kterém žáci žijí (Hlavní iniciativa – Nové dovednosti pro nová pracovní místa, 2010). Část problému spočívá v tom, že učitelé mají omezený přístup k metodickým materiálům, které by jim...Více...
Projekt probíhá pod vedením odborného nakladatelství RAABE se sídlem v Bratislavě ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (Česká republika), Universität Stuttgart (Německo) a občanským sdružením Mine MINT e.V. (Německo). S důrazem na aktuálnost a následnou využitelnost v praxi...Více...
Intelektuální výstup O2 – metodická příručka WORLD OF WORK Aktuálním výstupem je finální verze metodické příručky předmětu Člověk a svět práce . Na základě interní evaluace , která probíhala na základních školách, a externí evaluace od nezávislých expertů byla v první polovině roku 2017...Více...
V průběhu projektu Člověk a svět práce vyvrcholila nejen etapa vytváření metodických materiálů, ale také jejich předvádění, testování a ověřování. Metodika WOW je již vytištěná ve všech třech jazycích: slovensky s názvem Technika , česky s názvem Učení pro život a práci a německy pod...Více...